Why am I here?

Mình chưa bao giờ có 1 bài post mở đầu cho cái blog Balodidi này. Lý do vì sao lại viết blog, vì sao lại ở đây luyên thuyên dài dòng? Chắc do từ đầu mình cũng đã không biết. Mình biết mình thích viết, và hơn hết là thích đọc. Khi đọc những con…

Dreamchip và những con số

Fun facts về #dreamchip  1.  Mình bắt đầu đi ngày 25/05 và về tới SG kết thúc chuyến đi chính xác ngày 25/09. Tròn chẵn 4 tháng. 2.  Dreamchip là chuyến đi 123 ngày. Mình đi qua 4 nước. 57 ngày đầu tiên mình dành cho Việt Nam, rồi sau đó là 7 ngày ở Lào,…

Giấc mơ đầu tiên

Xuyên Việt – giấc mơ đầu tiên? Trước khi nói chuyện Xuyên Việt, cho mình kể lể chút về giấc mơ đầu tiên mình có. Tại thật ra, Xuyên Việt là giấc mơ đầu tiên mình đi được, thực hiện được chứ nó không hề là cái mình mơ lần đầu… Tháng 9/2014 (cách đây…

Tuổi 23 có gì?

Một đứa tuổi 23 là mình có rất nhiều bạn bè đang nói về khủng hoảng tuổi 23. Vì người ta bảo đây là khi bạn ko có gì cả, chênh vênh, bỡ ngỡ và mất định hướng ở giữa ngưỡng trường và đời. Còn mình, mình có gì ở tuổi 23 này nhỉ?