About

Mình là Nhi Nhi. Người Sài Gòn từ năm 1994. Thích mọi thể loại của trải nghiệm. Mình cũng thích đi và thích viết (dù hơi lười). Nên mình sẽ chủ yếu viết về chuyện mình đi. Mình đi không nhiều nhưng lại mắc bệnh viết rất nhiều và dài, nếu bạn mê chữ thì hãy thương chữ mà đọc hết. Mình viết để sau này tự mình đọc để mà nhớ chuyện gì đã xảy ra, chuyện từng xảy ra như thế nào. Nhưng mình cũng sẽ rất mừng nếu mọi người tìm thấy cái gì đó hay ho, hữu ích ở những con chữ lê thê này, xin mời!

Nói về dreamchip, nó chỉ là 1 cách nói khác đi của ‘dream trip’ – những chuyến đi trong mơ với mình. Vả lại mình thì cực thích khoai tây chiên nữa ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s